Vi tillhandahåller tjänster som upptagning, sjösättning, vinterförvaring, tvätt, konservering, täckning, service, polering och bottenmålning. Vi erbjuder också tillbehörsmontering, felsökning, reparation och hantering av försäkringsärenden.

Kontakta oss för hjälp eller offert på service@cksmarin.se eller 0510-48 58 85.